Stress – Derfor er det vigtigt at undgå stress

Stress og behandling

Om stress

Hver syvende dansker føler sig stresset ifølge den nyeste undersøgelse. Arbejdet er den hyppigst angivne årsag til stress.

Blandt de grupper, der særligt ofte føler sig stressede, er psykologer, læger og undervisere. Blandt de der sjældent føler sig stressede er maskinførere, jord- og betonarbejdere, militærpersonale, gartnere og landmænd.

Der kan være mange faktorer på en arbejdsplads, som har indflydelse på, om vi føler os stressede eller ej. Et godt psykisk arbejdsmiljø kendetegnes blandt andet ved, at ledere og medarbejdere finder løsninger på hverdagens opgaver og problemer sammen, samt at den enkelte medarbejder oplever balance og følelsen af at have overskud til sit arbejde.

Mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på de samme situationer. Derfor er det den enkeltes oplevelse og fortolkning af ubalancer eller andre ydre faktorer, der udløser en eventuel stressreaktion

Forsøg

Stressramte personer blev testet i et forsøg, og var stadig ikke blevet raske efter et år.

De kæmper blandt andet med at tilegne sig ny viden og flere har søvnproblemer. Ny forskning fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, kaster lys over stresspatienters udfordringer – også på længere sigt.

For et år siden blev en gruppe stress-patienter testet for at se, hvordan de klarede forskellige opgaver relateret til opmærksomhed og hukommelse. Testen er nu blevet gentaget et år efter med de samme opgaver og de samme deltagere. Helt overordnet klarede stresspatienterne sig dårligere end den raske kontrolgruppe i alle de kognitive tests – også selvom de havde forbedret deres præstation siden den første test. Det er også værd at bemærke, at patienterne fortæller om dårligere søvn end kontrolgruppen, det i sig selv kan påvirke deres kognitive færdigheder.

Det sværeste for patienterne var de opgaver, der handlede om at tilegne sig ny viden.

Hvordan forebygges stress?

  • Når vi har indflydelse på vores situation, kan vi bedre håndtere stress. Oplevelsen af kontrol er nemlig vigtig for, at vi føler os trygge.
  • Det opleves mindre stressende, hvis vi på forhånd ved, at vi skal udsættes for noget stressende.
  • Stress slider på kroppen. Kroppen restituerer gennem søvn og afslapning. Derfor er begge dele nødvendige for, at stressen ikke skader helbredet. Desværre er det ofte pauserne, man skærer ned på, når stressen hober sig op
  • Forskningen viser, at social støtte i pressede situationer kan minimere stressreaktionerne. Det hjælper at have en at tale med, og en der fortæller, at det nok skal gå.
  • Følelsen af, at det går den rigtige vej, giver tro på, at det nok skal lykkes. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens målsætninger og beslutninger kommunikeres på en troværdig måde, som skaber forventning om at nå målet.
  • Pas på dig selv. Vær opmærksom på din krops signaler, og søg hjælp hvis du føler dig stresset, eller på vej til det.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev her, og få mine 10 gode råd mod stress!