Reiki healing – Hvad kan det gøre for dig?

Når en klient behandles med Reiki Healing, bringes denne tilbage til en tilstand af enhed med universets harmoni. Denne harmoni, der når helt ind i klientens celler, gør hel og rask igen, og opmuntrer på denne måde klientens naturlige evne til at helbrede sig selv.

reiki healingDet sker ofte at klienten kommer i forbindelse med nye ideer efter reiki behandlinger, og nogle bliver bevidste om problemer der har været holdt nede, og finder løsninger på dem.

Kroppens chakraer vil blive farvebalancerede under behandlingen, og afslutningsvis vil klienten altid blive groundet.

Reiki Healing kan have en positiv effekt på følgende:

reiki healing

  • Støtter kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv
  • Giver liv til både legeme og sjæl
  • Genopretter åndelig ligevægt og mentalt velbefindende
  • Fungerer på alle niveauer, såvel mentalt som spirituelt, såvel legemligt som emotionelt
  • Afbalancerer kroppens energier
  • Løsner op for blokeret energi og fremmer tilstand af total afspænding
  • Renser kroppen for gifte
  • Indretter sig efter modtagerens behov
  • Virker også i dyr og planter
  • Er en yderst behandlig, holistisk healingsmetode

Under healingen sendes en eller flere bønner til klientens skytsengle. Det kan både omhandle klientens generelle tilstand, samt om det der arbejdes på, under den pågældende seance.